background

สิทธิการรักษา
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิทธิการรักษาสำหรับนักศึกษา มช.

ค้นหาคลินิกใกล้คุณ

การใช้สิทธิสวัสดิการนักศึกษา มช.

*จะต้องเป็นนักศึกษาที่ได้ทำการ ย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเท่านั้น*

บริการสำหรับ นักศึกษา มช.

  • ขูดหินน้ำลาย
  • อุดฟันและบูรณะฟัน
  • ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยศาสตร์ช่องปาก
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • ฟันเทียมพลาสติกถอดได้

นักศึกษา มช. สามารถเข้ารับบริการได้ที่