background
banner

คลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(GMC)

คลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(GMC) ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

  • ขูดหินปูน
  • อุดฟัน
  • ถอนฟัน ผ่าฟันคุด แต่งกระดูก
  • ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม รากเทียม

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ (Mon - Fri)8.30 am - 20:30 pm
  • เสาร์ - อาทิตย์ (Sat - Sun)หยุด (Close)
คลินิกนอกที่ตั้ง

คลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(GMC)

คลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(GMC) ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริการทันตกรรม ซึ่งเราให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางมาตรฐานระดับสากล จากคณาจารย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง

บริการของคลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(GMC)

คลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(GMC) ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริการทันตกรรม ซึ่งเราให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางมาตรฐานระดับสากล จากคณาจารย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง

ในด้านความปลอดภัย องค์กรของเรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ เราได้ขยายขอบเขตของบริการทันตกรรมที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบที่หลากหลายของลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เราได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศทางทันตกรรมที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับมาตรฐานการดูแลที่มีให้

  • ขูดหินปูน
  • อุดฟันและบูรณะฟัน
  • ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก
อัตราค่ารักษา
อัตราค่ารักษา คลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(GMC)

N บริการ อัตราค่าบริการ กรมบัญชีกลางเบิกได้
FAQ. / คำถามที่พบบ่อย

ทันตแพทย์ประจำ

ทันตแพทย์ ที่ คลินิกทันตกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(GMC)