background

บริการของเรา

ศูนย์ทันตกรรมบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

img

ขูดหินน้ำลาย

การขูดหินปูนหรือการขูดหินน้ำลาย (Scaling หรือ Cleaning) เป็นการทำความสะอาดคราบจุลินทรีย์และคราบหินน้ำลายหรือหินปูนที่สะสมอยู่บนผิวฟันและภายในร่องเหงือก ด้วยเครื่องขูดชนิดไฟฟ้า (ultrasonic scaler) ร่วมกับเครื่องขูดด้วยมือ (hand scaler) การขูดหินน้ำลายเป็นการป้องกันและรักษาการเกิดโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ

img

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) เป็นการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์เฉพาะทั้งชนิดติดแน่น หรือชนิดถอดได้ สำหรับการเคลื่อนซี่ฟันให้มีการเรียงตัวที่เหมาะสม ให้เกิดความสวยงามและมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว หรือเพื่อใช้ในการจัดช่องว่างระหว่างฟันเพื่อการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ หรือเพื่อการรักษาร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรภายใต้การดมยาสลบ

img

อุดฟันและบูรณะฟัน

อุดฟัน (Dental Filling) การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุ ฟันบิ่น ฟันสึกโดยการกรอเนื้อฟันที่ผิดปกติและอุดปิดทับด้วยวัสดุอุดฟันต่างๆ ทั้งวัสดุอะมัลกัม หรือวัสดุสีเหมือนฟัน เพื่อฟื้นฟูสภาพฟันให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสวยงาม และป้องกันไม่ให้มีการลุกลามของโรคฟันผุ

img

ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยฯช่องปาก

การถอนฟัน (Tooth extraction) หรือผ่าตัดเล็กในช่องปาก (minor surgery) เป็นงานศัลยกรรมในช่องปากภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ เพื่อนำซี่ฟันที่มีพยาธิสภาพที่มีข้อบ่งชี้ในการนำซี่ฟันออก หรือเพื่อนำฟันที่ฝังคุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน เป็นการกำจัดอาการปวดและการติดเชื้อจากฟันในช่องปาก หรือการตกแต่งสันกระดูกสันเหงือกเพื่อรองรับการใส่ฟันเทียม

img

รักษาครองรากฟัน

การรักษาครองรากฟัน (Root Canal Treatment)เป็นการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟันที่อักเสบ ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากฟันผุลึกจนทะลุโพรงประสาทฟัน ให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรค และอุดปิดด้วยวัสดุเฉพาะ เมื่อรักษาคลองรากฟันเสร็จแล้วทันตแพทย์จะพิจารณาอุดฟัน เดือยฟันครอบฟัน เพื่อเสริมความแข็งแรงให้แก่ตัวฟันตามเหมาะสมแต่ละกรณี

img

ครอบฟัน

ครอบฟัน (Crown) คือ การใช้วัสดุชนิดโลหะ กระเบื้อง เซรามิค ในการบูรณะซี่ฟันที่มีความเสียหายมาก เนื้อฟันเหลือน้อยจากฟันผุลึก ฟันแตกหัก ฟันร้าว ฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟัน เป็นต้น เพื่อเสริมความแข็งแรงโดยรักษารูปร่างของซี่ฟันไว้ โดยการสวมครอบฟันบนซี่ฟันและยึดติดแน่นด้วยกาวทางทันตกรรม ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถถอดครอบฟันได้ด้วยตนเอง

img

งานใส่ฟัน ฟันปลอม สะพานฟัน

ฟันเทียม (Denture หรือ Prosthesis) คือ การใส่ฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป เนื่องจากการถอนฟัน การใส่ฟันเทียมสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันมีประสิทธิภาพการบดเคี้ยวที่ดีขึ้น การออกเสียงที่ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจขณะยิ้มหรือพูด โดยฟันเทียมจะเเบ่งเป็นฟันเทียมถอดได้ ชนิดฐานพลาสติก ชนิดฐานโลหะ และฟันเทียมติดแน่น หรือที่เรียกว่า สะพานฟัน (Bridge) ชนิดโลหะ ชนิดกระเบื้อง เป็นต้น

img

ทันตกรรมรากเทียม

รากฟันเทียม (Dental Implant) เป็นการศัลยกรรมในช่องปากภายใต้ยาชาเฉพาะที่ เพื่อผ่าตัดฝังโลหะไทเทเนียมรูปร่างคล้ายรากฟันในกระดูกขากรรไกร เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทดแทนซี่ฟันที่สูญเสียไป ก่อนจะบูรณะด้านบนของรากฟันเทียมด้วยวัสดุโลหะผสมกระเบื้อง หรือเซรามิกรูปร่างเหมือนซี่ฟันธรรมชาติ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ทดแทนซี่ฟันที่สูญเสียไปได้ โดยรากฟันเทียมสามารถใช้บูรณะร่วมกับฟันเทียมทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้

img

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry) คือการรักษาทางทันตกรรมในเด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกจนถึงอายุประมาณ 15 ปี โดยทันตกรรมสำหรับเด็ก จะดูแลรักษาฟันน้ำนมและฟันแท้ ทั้งการแนะนำ การป้องกัน และการรักษา เนื่องจากเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่ ต้องอาศัยทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กในการดูแลช่องปากและพฤติกรรมของเด็กที่อาจไม่ร่วมมือในการรักษาทางทันตกรรม