ศูนย์ทันตกรรมบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันแห่งศาสตร์และวิทยาการ ชั้นสูงทางทันตกรรมเพื่อสังคม

ศูนย์ทันตกรรมบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการบริการทันตกรรม ซึ่งเราให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางมาตรฐานระดับสากล จากคณาจารย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง

background

ศูนย์ทันตกรรมบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

ติดตามข่าว ศูนย์ทันตกรรมบริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคาร 40 ปี (อาคาร 9) โทร. 081-8850101,081-8850110 อีเมล์ specialdentalcliniccmu@gmail.com